Unity Developer

senior unity developer

Mô tả công việc :

 • Phát triển game trên nền tảng Unity.

 • Phối hợp với các thành viên trong team để hoàn thiện và tối ưu game: animation, UI, UX...

 • Đóng góp ý tưởng nội dung công việc.

Kĩ năng yêu cầu :

 • Có kiến thức về lập trình(C#, Java.....)

 • Nhiệt tình trong công việc, ham học hỏi và sẵn sàng chia sẻ

 • Yêu thích làm game.

 • Có kinh nghiệm lập trình Unity 2 năm trở lên.

 • Có khả năng làm việc với mọi khía cạnh trong phát triển ứng dụng bao gồm UI, animation...

 • Đã có các sản phẩm demo hoặc sản phẩm đã upload trên store.

Quyền lợi:

 • Mức lương lên tới 25 000 000 VNĐ / tháng.

 • Thưởng lương tháng 13.

 • Thưởng dự án tùy theo kết quả từng dự án và đóng góp của cá nhân.

 • Được đào tạo chuyên nghiệp, làm việc trực tiếp với các vấn đề trong môi trường phát triển sản phẩm.

 • Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kĩ năng tùy theo nhu cầu công việc.

 • Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.

 • Đồ ăn nhẹ /đồ uống miễn phí.

 • Du lịch hàng năm, tham gia liên hoan hàng tháng.

 • Tham gia các phong trào vui chơi giải trí của công ty : PS4, PES, bóng đá, bi a…intermediate unity developer

Mô tả công việc :

 • Phát triển game trên nền tảng Unity.

 • Phối hợp với các thành viên trong team để hoàn thiện và tối ưu game: animation, UI, UX...

 • Đóng góp ý tưởng nội dung công việc.

Kĩ năng yêu cầu :

 • Có kiến thức về lập trình(C#, Java.....)

 • Nhiệt tình trong công việc, ham học hỏi và sẵn sàng chia sẻ

 • Yêu thích làm game.

 • Có kinh nghiệm lập trình Unity 1 năm trở lên.

 • Có khả năng làm việc với mọi khía cạnh trong phát triển ứng dụng bao gồm UI, animation...

 • Đã có các sản phẩm demo hoặc sản phẩm đã upload trên store.

Quyền lợi:

 • Mức lương lên tới 15 000 000 VNĐ / tháng.

 • Thưởng lương tháng 13.

 • Thưởng dự án tùy theo kết quả từng dự án và đóng góp của cá nhân.

 • Được đào tạo chuyên nghiệp, làm việc trực tiếp với các vấn đề trong môi trường phát triển sản phẩm.

 • Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kĩ năng tùy theo nhu cầu công việc.

 • Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.

 • Đồ ăn nhẹ /đồ uống miễn phí.

 • Du lịch hàng năm, tham gia liên hoan hàng tháng.

 • Tham gia các phong trào vui chơi giải trí của công ty : PS4, PES, bóng đá, bi a…fresher/internship unity developer

Mô tả công việc :

 • Phát triển game trên nền tảng Unity.

 • Phối hợp với các thành viên trong team để hoàn thiện và tối ưu game: animation, UI, UX...

 • Đóng góp ý tưởng nội dung công việc.

 • Có thể làm partime.

Kĩ năng yêu cầu :

 • Có kiến thức về lập trình(C#, Java.....)

 • Muốn tiếp cận với engine Unity. Sẵn sàng đầu tư thời gian nghiên cứu, học hỏi.

 • Nhiệt tình trong công việc, ham học hỏi và sẵn sàng chia sẻ

 • Yêu thích làm game.

Quyền lợi:

 • Mức lương lên tới 8 000 000 VNĐ / tháng (đối với các bạn fulltime)

 • Thưởng dự án tùy theo kết quả từng dự án và đóng góp của cá nhân.

 • Được đào tạo chuyên nghiệp, làm việc trực tiếp với các vấn đề trong môi trường phát triển sản phẩm.

 • Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kĩ năng tùy theo nhu cầu công việc.

 • Đồ ăn nhẹ /đồ uống miễn phí.

 • Du lịch hàng năm, tham gia liên hoan hàng tháng.

 • Tham gia các phong trào vui chơi giải trí của công ty : PS4, PES, bóng đá, bi a…


2D ARtist

SOrry we currently have no available job offers for this position

3D ARtist

SOrry we currently have no available job offers for this position